Etkinlikler
03
Haziran
Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi
Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından Sağlık Bakanlığınınkatkılarıyla 03 – 05 Haziran 2015 tarihlerinde Renaissance Polat Hotel Erzurum’da düzenlenecek olan“SAĞLIKLI SU YÖNETİMİ KONGRESİ” ne sizleri davet etmekten onur duyarım. Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi’nde tartışılacak konuların; sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılacak sorunlara ışık tutması, değişen çevresel koşullar altında ülkemizde ortaya çıkabilecek olan sağlık sorunlarına önlem alınmasına yol göstermesi en büyük dileğimizdir. Su, yaşamın ve sağlığın vazgeçilemez bir unsurudur. Sağlık açısından belirli temel kriterleri taşımayan su da toplumlar için hastalık kaynağı olabilmektedir. Bu temel bakış açısı ışığında Çevre Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Tıp ve özel sektörün sağlıklı su üretme/sunma konusundaki deneyim ve birikimlerini paylaşabileceği ve tüketiciye en ideal suyun nasıl sunulabileceğinin irdeleyeceği bir Kongre düzenlemeyi amaçladık. Kongre’ye; Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı Laboratuvarlardan, Çevre Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrol Programları Şubelerinden, Üniversitelerin içme ve kullanma sularının temini, arıtımı, ambalajlanması, teknolojisi ve sağlığa etkileri konularıyla ilgilenen akademik birimlerinden, Bakanlıklarımızın su ve sağlıkla ilgili yönetim birimlerinin ilgili daire başkanlıklarından, belediyelerin su temini ve yönetiminden sorumlu birimlerinden ve konuyla ilgilenen diğer kamu kurum/kuruluşları ve özel sektörden katılımcılar olması beklenmektedir. Su alanında yaşanan gelişmelerin de paylaşılacağı bu bilimsel şölenin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için siz değerli meslektaşlarımızı Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi’ne davet etmekten onur duyuyoruz. Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Hikmet Koçak Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan
Haberler