Proje 2014/2

 

         

DOĞAL TAŞ İLE GELEN DOĞAL YAŞAM PROJESİ

Doğal taş’ın farklı tasarım alanlarında kullanımı, endüstriyel ve tasarım açısından yeni kazanımları beraberinde getirecektir. Bu gerekçe ile doğal taş’ın tasarım alanlarında kullanılmasını bir sosyal sorumluluk bilinciyle desteklemek, taş’ın endüstriyel olduğu kadar doğal yaşam’a kattığı değeri de öne çıkartacaktır. Bu proje öncelikle doğal taşın sağladığı avantajları mekânsal boyutta çok yönlü olarak irdelemeyi ve yeni tasarım yöntemleri ile farklı estetik imajlara yer açmayı amaçlamaktadır.

Diğer taraftan önerilen proje, akademik bir ortamda dış paydaşlarla öğrencileri bir araya getiriyor olması yanında, geleceğe yönelik hedeflerin daha şimdiden belirlenmesi açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.

 

AMAÇ

Projenin hayata geçmesiyle aşağıdaki kazanımlar amaçlanmaktadır:

Öğrencilerimizin yaşadıkları şehrin coğrafyasında bulunan zengin yeraltı kaynaklarının farkına varabilmesi,
Doğal taşın malzeme olarak sağladığı avantajların mekânsal boyutta çok yönlü olarak irdelenmesi,
Yeni tasarımlar sayesinde farklı estetik imajların üretilmesi,
Sektör temsilcilerini, öğrencileri, akademisyenleri ve tasarımcıları buluşturarak doğal taş sektörüne yeni bir ivme kazandırılması.

 

KAPSAM

Doğal taş, gelişen endüstriyel yöntem ve malzemelerle, sıkça üretilen malzemelerin başında yer almaktadır. Doğal yaşamın temelini oluşturan ve destekleyen doğal taş; günümüz teknolojileri ile işlenerek sınırsız biçimsel çeşitlenmesi, onu iç mekân estetiği açısından öncelikli tercih edilen malzeme yapacaktır.

Buradan hareketle bu proje, özel anlamda mühendislik, mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler, bu meslek dalları ile ilgilenen kişiler ve doğal taş sektörü temsilcilerini kapsamakla birlikte, genel anlamda tüm insanlığı ve geleceği ilgilendiren bir alanı içermektedir. Bu kapsamda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla, bölgede üretilen doğal taş’a ilişkin farkındalığın arttırılması, geleceğe dair projelerde doğal taş kullanımlarının teşvik edilmesi, disiplinler arası işbirliği sayesinde farklı endüstrileri bir araya getirmek, projenin hedefidir.

 

FAALİYETLER

Doğal Taş İle Gelen Doğal Yaşam Stant Tasarımı Yarışması

(İç ve Dış Mekân Stant Tasarımı)

Doğal Taş İle Gelen Doğal Yaşam Semineri

(Sektör Temsilcileri, Akademisyen ve Öğrenci katılımlı)

 

KAZANIMLAR

Doğal taşın yeni kullanım alanlarını görmek,
Taş ile doğal yaşamın farkındalığını oluşturmak,
Doğal taş ile gerçekleştirilecek tasarımlar genç kuşaklarda taş’ın getirdikleri konusunda bilinç oluşturmak,
Öğrencilerin yaşadıkları kentin doğal zenginliklerini fark etmelerini sağlamak,
Öğrencilerin yaşadıkları kentin doğal zenginliklerini fark ederek oluşturacakları tasarımlar ile kentin bilinirliğini ve kurumsal kimliğinin oluşumuna katkı sağlamak.

 

Doç.Dr. Levent MERCİN  Proje Yürütücüsü
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2016, Salı