Proje 2015/5

                                                        

 

                                                                          SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

DAYANAK

Sosyal sorumluluk proje hukuku üç temel başlıkta süreçlenir; (1) Dayanak: Sosyal olaya ait geçmişteki verilerin incelenerek oluşturulan çerçevenin dayanak alınması, (2) Tanım: Sosyal olayın tanımlanması, (3) Amaç: Sosyal olaya ait amaçlanan gelecek senaryosunun ortaya konması

TANIM

Sosyal Sorumluluk Projeleri bölgesel nitelikte olup evrensel değer taşımaktadır. Olaya ekonomi temelinde bakılır. Projenin saha uygulamasında sürdürülebilirlik gözetilir.

AMAÇ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Sosyal Sorumluluk Çerçeve Bilimsel Araştırma Projesi; alanında araştırma yaparak bilime katkı sağlamak ve ülkeyi ekonomik, sosyal, kültürel açıdan zenginleştirmek ve kamuda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında bulunan sosyal sorumluluk projelerine paydaş olmak amacıyla açılmıştır. Projeler ile öğrencilerin sosyal alanda aktif olarak bulunmaları sağlanarak ekip çalışması, liderlik ve girişimcilik gibi konularda kendilerini geliştirmeleri ve böylece iş hayatına daha avantajlı olarak başlamaları amaçlanmıştır.

 

Prof. Dr. Osman ŞAN  Proje Yürütücüsü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020, Perşembe