Proje 2015/2

     
   
GENÇLERİMİZLE SAĞLIKLI GELECEĞE

Birleşmiş Milletler 15-24 yaş grubunu genç olarak tanımlamaktadır. Dünyada 1,2 milyar genç bulunmaktadır. Buda dünya nüfusunun yüzde 18’ine karşılık gelmektedir. Yaklaşık beş kişiden biri genç olmasına rağmen ülkelerde gençlere yönelik yeterli koruyucu sağlık eğitiminin gelişmediği görülmektedir. Bunun nedeni ise gençlerin genellikle “sağlıklı” kabul edilen grupta yer almalarıdır. Fakat gençler dünyada hastalık yükünün yüzde 15’ini oluşturmakta. Bu kapsamda gençlerimiz için temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Temel sağlık hizmetleri toplum içindeki faydaları ailelere ve bireylere evrensel olarak sunulmuş ve pratik, bilimsel olarak uygun ve sosyal yönden yeterli metod ve teknoloji üzerine kurulmuş gerekli sağlık hizmetleridir. Fert ve toplum bu hizmetleri, bu işlerle ilgili faaliyetlere tam katılma ve toplum ile ülke halkının kalkınmasının her kademesinde sadece kendi kendine yeterlilik ve kendi geleceğini kendisi tayin etme ruhu içinde hareket etmekle sürdürebilir. Temel sağlık bir ülkenin temel çalışması ve odak noktasını oluşturduğundan, tüm sağlık sisteminin ve aynı zamanda ülkenin topyekün sosyal ve ekonomik kalkınmasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bu sağlık hizmetlerini insanların yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerin olabildiği kadar yakınına getirmek ve devamlı sağlık hizmeti çalışmalarının ilk öğesini oluşturarak, bireylerin aile ve toplumun ulusal sağlık sistemi ile ilk ilişki kuracakları kademedir.  


 Toplumun temel sağlık hizmetlerine katılması yeteneğinin artırılması ve kendi kendine yeterli hale gelinmesine ihtiyaç gösterir. Bunun için, ulusal ve yerel kaynakların tam olarak kullanılma olanağının sağlanması, hizmetlerin herkes için gerekli ve geniş kapsamlı sağlık hizmetlerinin devamlı gelişmesini sağlayan ve en çok gereksinimi olanlara öncelik tanıyan bütünleşmiş, yöresel ve karşılıklı destekleyici, denetim ve dayanışma sistemleri ile sürdürülmelidir.  Anlama, örgütlenme, uygulama ve denetim çalışmalarına halkın katılımı, konu ile ilgili eğitimi gerektirir.  

Beslenme, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, kronik durumlar, kaza ve yaralanmalar, zihinsel sağlık, pozitif sağlık davranışları, riskli davranışlar ve benzeri konularda halka düzenli olarak nesnel, kapsamlı ve ayrıştırılmış bilgiler vermesi yararlı olacaktır.

Bu nedenle gençlerimize yüksek yaşam memnuniyeti kazandırmak için hastalıklar teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında eğitim programları düzenleyerek gelecekteki sağlıklı toplumun temelinin atılacaktır.

SORUMLULUK

Dumlupınar Üniversitesi’ndeSağlık alanında bilimsel değişmelere bağlı olarak bireylere yeni bilgi ve beceri kazandırmak, sağlık bilgi düzeylerini artırmak, sağlıklı yaşayış şeklini yükseltmek, toplumun sağlık kalitesini artırmak amacıyla belirli periyotlarla öğrencilerimize konferans düzenlenecektir. Böylelikle gençlerin mümkün olan en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmalarını sağlanarak toplumun sağlık düzeyi yükseltilmiş olacaktır.

Yapılacak olan konferanslarla gençlerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sağlık sorunları kapsamında alanında uzman hekimler tarafından gençlerimizi bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak, an itibari ile sorunlarına çözüm bulunacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan konferanslarda Temel Yaşam Desteği ile nasıl hayat kurtarılabileceği, sık görülen deri hastalıklarının tanısı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olma konusunda; beslenme, hareket ve stresin sağlıkla ilişkisinin açıklanması ve Hasta ve personel hakları ile yükümlülükleri konusunda eleştirel düşünmenin sağlanması konusunda eğitimler verilecektir.

 

KAPSAM

Türkiye'de yaşayan gençler arasında sağlık açısından riskli tutumlara yol açan etken ve engeller aşağıda belirtilen dört ana kategoriye ayrılabilir:

Gençlerin bilgiye erişebilirlikte karşılaştığı engeller

Akran baskısı
Gençlik yaklaşımlı sağlık hizmetlerine erişmede yetersizlik
Ekonomik engeller, bu kapsamda;

“Gençlerimizle Sağlıklı Geleceğe” projesi ile gençlerin sağlık konusundaki tutumlarını ve içinde bulundukları koşulları iyileştirmek için kilit rol oynayan aktif katılım ve etkinlikleri arttırılacak; “Akran eğitimi” yönteminin kullanımı ile üniversite öğrencileri arasında sağlık alanındaki doğru tutumun yayılması kolaylaştırılacak; üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimine katkıda bulunularak “Sosyal sorumluluk” ve “uygulamada öğrenme” yöntemi; sağlık alanındaki tutum değişikliği ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için eğitsel araçlar olarak geliştirilecektir.

 

FAYDA

“Gençlerimizle Sağlıklı Geleceğe” projesiyle Kütahya Kamu Hastaneler Birliği ile Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İş birliği ile Üniversiteden başlayarak il genelinde konferansların gerçekleşmesini sağlanması, dolayısıyla toplumun “Temel Sağlık Hizmetleri” arasında yer alan eğitim hizmetlerinden aktif olarak yararlanması konusunda fayda sağlanacaktır.

Söz konusu proje ile hastalıklar, teşhis ve tedavi yöntemleri hakında gençlerimiz bilinçlendirilerek; koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülmesi, ilimizde ikamet eden insanların sağlıklı yaşam kalitesini yükseltilmesi ve gençlerimizin sağlıklı yaşam konularında bilgi düzeylerinin artırılması konusunda fayda sağlanabilecektir.

 

Yrd.Doç.Dr.Hediye AYDIN  Proje Yürütücüsü

Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2016, Salı