Hakkında

   

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Dumlupınar Üniversitesinde Sosyal Sorumluluk Çerçeve Bilimsel Araştırma Projesi; alanında araştırma yaparak bilime katkı sağlamak ve ülkeyi ekonomik, sosyal, kültürel açıdan zenginleştirmek ve kamuda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında bulunan sosyal sorumluluk projelerine paydaş olmak amacıyla açılmıştır. Projeler ile öğrencilerin sosyal alanda aktif olarak bulunmaları sağlanarak ekip çalışması, liderlik ve girişimcilik gibi konularda kendilerini geliştirmeleri ve böylece iş hayatına daha avantajlı olarak başlamaları amaçlanmıştır.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projelerinde proje formatı dört aşamalı olarak oluşturulmuştur: (i) sosyal olayın tanımlanması, (ii) sorumluluk yönüyle konunun değerlendirilmesi, (iii) bu amaçla yapılacak çalışmaların kapsamı ve (iv) projenin uygulanması ile ortaya çıkacak faydaların değerlendirilmesi.

Sosyal Sorumluluk Projeleri bölgesel nitelikte olup evrensel değer taşımaktadır. Olaya ekonomi temelinde bakılır. Projenin saha uygulamasında sürdürülebilirlik gözetilir.

 

Prof. Dr. Osman ŞAN  Proje Yürütücüsü

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2016, Pazartesi