Proje 2015/1

             

 
1. POSTERLAND.ORG ULUSLARARASI AFİŞ YARIŞMASI

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Türk Organ Nakli Vakfı ve SSP Birimi tarafından işbirliğine dayalı olarak 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlemeyi düşündüğümüz “Uluslararası Afiş Festivali” kapsamında, sosyal içerikli, ödüllü afiş yarışması gerçekleştirmeyi palanlıyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için festivalin duyurusunun, bilgilendirmelerinin, eser gönderme işlemlerinin ve değerlendirme safhasının yapılabilmesi amacıyla bir web sitesi açmış bulunmaktayız. Yarışmaya gönderilecek afiş tasarımları, açmış olduğumuz web sitesi http://www.posterland.org/Home üzerinden çevrimiçi olarak yüklenecek ve afişler yüklendikten sonra, afişlerin jüri tarafından değerlendirilmesi de aynı web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Festivalin yürütücülüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, teknik ve kısmi mali desteğin SSP Birimi tarafından karşılanacak afiş yarışmasının 10.000 TL’lik ödüllerini ise Türk Organ Nakli Vakfı karşılayacaktır.

Uluslararası afiş yarışmasının ana amacı afiş tasarımının gücünü kullanarak “ORGAN BAĞIŞI” konusunda farkındalık oluşturmaktır. Ayrıca bu yarışma ile sosyal bir konu (organ bağışı) irdelenerek insanlığa hizmet etmek; grafik tasarımın önemli ürünlerinden biri olan afiş konusunda alana yeni ürünler kazandırılmasını sağlayarak eğitsel bir misyonu yerine getirmek, Türkiye’de ve Dünya’da bu alanda tasarım yapanları aynı platformda buluşturmak da amaçlanmaktadır. Türkiye’de ve Dünya’da bu alanda tasarım yapanları aynı platformda buluşturmayı da hedeflemektedir.

 

SORUMLULUK

Sosyal sorumluluk kavramı; yaşadığımız topluma karşı bireyin sorumluluklarının olduğunu ve herkesin topluma katkısının olabileceğini, bunu gerçekleştirmede rol model olunması gerektiği anlamına gelir. Grafik tasarımın en etkin iletişim araçlarından biri olan afiş, sosyal sorumluluk adına gerçekleştirilen faaliyetlerin (projelerin) vazgeçilmez anlatım ürünüdür. 1. Posterland.org Uluslararası Afiş Yarışması bu yıl ilk olarak düzenleyeceği sosyal içerikli afiş tasarımı yarışmasında insanları sosyal sorumluluk adına bilinçlendirmeyi, seçilen yarışma konusunda farkındalık oluşturmayı ve yaşadığımız topluma karşı sorumlu ve aktif bir birey olmayı hedeflemektedir.

 

KAPSAM

Yarışmaya uluslararası katılımlıdır. Her tasarımcı yarışmaya, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 3 (üç) afiş tasarımıyla katılabilir. Yarışmada öncelikle sergilenmeye değer görülen 100 afiş tasarımı seçilecektir. Seçilen 100 afiş arasından da ödüle değer görülecek ilk üç tasarım belirlenecektir. 

 

FAYDA

Bu proje insanların yaşadığı çevreye ve olaylara karşı daha duyarlı olmasını, olay ve olgulara eleştirel bakış açısıyla yaklaşmalarını, sosyal sorumluluk gerektiren problemlere çözüm önerileri getirebilmelerini sağlayacaktır. Teşvik edici özellik taşıyan yarışma ile de, sosyal konularda (organ bağışı vb.) farkındalık oluşturabilmek ve bireysel çözümler geliştirebilmek için tasarımcılara da düşen sorumluluklar olduğu vurgulanacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek yarışma, konusu itibariyle özellikle organ bağışı konusunda bireylerin daha bilinçli ve duyarlı olmalarını, organ bağışı yapmanın insanlık için gerekliliğini vurgulayacak olması ve insanların organ bağışı yapmasını teşvik etmesi açısından önemlidir.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için : www.posterland.org

 

Doç. Dr. Levent MERCİN  Proje Yürütücüsü

Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2016, Salı