Proje 2014/6

    

AİLE EĞİTİM OKULU

Aile, insanın sosyal olmasında en etkili kurumdur. Birey, toplumun üyesi olma sürecinde temel nitelikleri öncelikle ailede edinir. Bu nitelikler doğrultusunda toplumda sosyal olmuş, sorumluluklarını bilen, kendine ve başkalarına güveni olan bir kişi; ya da sorumluluklarının farkında olmayan, başkalarına ve kendine karşı öz güvenini yitirmiş ve suça eğilimli bir kişi olarak değerlendirilir. İnsan kendine ve başkalarına karşı olan sorumluluklarını ve özgüvenini ailede kazanır. Ergenlerin sağlıklı birer yetişkin olmaları sağlıklı ilişkilerin olduğu aile ortamıyla yakından ilgilidir.  Bir ailenin üyelerinin birbirleriyle kurdukları iletişimin kalitesi, aile içi ilişkilerin sağlıklı devamını sağlar.

Aile içi iletişimi duygusal ve sosyal yönleriyle irdeleme yaklaşımı ne yazık ki yeterince yaygın değildir. Adölesanların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde önemli rol oynayan duygusal iyilik durumları gerek eğitim, gerek araştırma çalışmalarında yeterince ele alınmamaktadır. Oysa başarı ve mutluluğun en önemli etmeni olan duygusal iyiliğin yapısını ve düzeyini çok sayıda faktör etkilemektedir. Bu faktörlerin başında aile, özellikle anne-baba ilişkileri gelmektedir.

SORUMLULUK

Aile içi iletişim becerileri konusunda ailelerin ve dolayısıyla da toplumun iletişim kalitesini artıran eğitimlere ihtiyacı vardır. Proje sağlıklı ve mutlu gençlerin topluma kazandırılmasında aile içi iletişimin çok önemli olduğu misyonuyla oluşturulmuştur.. Aile içi iletişimin aile bireylerinin duygusal gelişimleri açısından önemli olduğunu ortaya çıkarmak ve ebeveynlere aile içi iletişim eğitimi vererek onların tutumlarını sağlıklı ve güçlü kılmak amaçlanmıştır.

KAPSAM

Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’na kayıtlı kursiyerlere aile içi iletişim ve aile içi huzur konularında hemşirelik bölümü son sınıf öğrencileri tarafından eğitimler vermek,
Eğitime katılan bireylerin aile içi huzur oluşturma öz yeterlilik düzeylerini ölçmek.
Katılımcıların aile içinde yaşadıkları olayları anlamak ve bu olaylara çözüm önerileri getirmek.
Eğitim sonunda katılımcılara eğitim broşürleri dağıtmak.
Eğitim veren öğrencilere sertifika vermek.

FAYDA

Öğrencilerin kazanımları

Sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinmeleri,

Sosyal becerilerini geliştirmeleri,

Bölge halkıyla iletişimde bulunarak ortak çözümler üretebilme becerisi kazanmaları,

Üniversiteye ve topluma olan aidiyet duygularını geliştirebilmek,

Halkın kazanımları

Aile içi etkili iletişim için gerekli bilgi ve beceriyi edinmeleri,

Empati kurarak aile içinde yaşanan olaylara ortak çözümler üretebilmeleri,

Aile içi iletişim hakları konusunda bilgi edinmeleri.

 

Yrd.Doç.Dr.Sultan GÜÇLÜ  Proje Yürütücüsü
DPÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü


Arş.Grv.Emel ELEM  Proje Yürütücü Yardımcısı
DPÜ Sağlık  Yüksekokulu Ebelik Bölümü

Arş.Grv.Ayşegül UNUTKAN  Proje Yürütücü Yardımcısı
DPÜ Sağlık  Yüksekokulu Ebelik Bölümü

Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2016, Salı